Privacy- en cookieverklaring GoCab B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 8-7-2020

Jouw privacy is voor GoCab B.V. (hierna: “GoCab”) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;

 • zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij GoCab doen met informatie die we over je te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met
GoCab via de gegevens onderaan deze verklaring.

 
Door gebruik te maken van onze dienstverlening, onze GoCabs en onze website (www.gocabbike.com)  verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Ook verkrijgen we jouw persoonsgegevens indien je bij ons solliciteert. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt.

Dienstverlening

Wij bieden dienstverlening aan waarmee we jou van dienst zijn. Wij zijn fabrikant van elektrische GoCabs. Om een fiets te kunnen leveren gebruiken wij jouw naam en contactgegevens. Dit doen wij om de overeenkomst uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens tot de dienst is geleverd, tenzij we de gegevens moeten bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie 7 jaar te bewaren.

Leveranciers

Om onze diensten te kunnen leveren werken wij samen met leveranciers. Om als leverancier met ons samen te werken gebruiken wij jouw (bedrijfs)naam, functie en contactgegevens. Om de leveringen te kunnen ontvangen en nieuwe bestellingen bij leveranciers te plaatsen hebben wij contactgegevens nodig van de personen die daar werkzaam zijn. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze contactgegevens te verwerken, omdat het voor ons anders onmogelijk is om de overeenkomst met de leverancier uit te voeren. Wij zullen deze contactgegevens uiteraard niet inzetten voor andere doeleinden en enkel bewaren voor zolang als de leveranciersrelatie bestaat of je uit dienst gaat bij de betreffende leverancier.

Proefrit

Je kunt bij ons een gratis proefrit aanvragen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en voorkeur fiets. Dit doen wij om de overeenkomst, om jou een gratis proefrit te kunnen laten maken, uit te voeren. Deze gegevens gebruiken wij alleen als je daar toestemming voor geeft. Wij bewaren deze gegevens tot je een proefrit hebt gemaakt.

Jouw ervaring delen

Heb jij een GoCab, dan kun jij je ervaring met onze producten delen. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, plaats, telefoonnummer, e-mail, de door jezelf ingevulde omschrijving/ervaring en eventueel door jezelf bijgevoegde foto’s. Met jouw toestemming publiceren wij je naam, het door jou aangekochte product, jouw foto’s en jouw ervaring met ons product op onze website. Wij bewaren deze gegevens tot de ervaring niet meer relevant is voor websitebezoekers, of totdat je je toestemming hebt ingetrokken. Je kunt je toestemming altijd intrekken.

Nieuwsberichten

Wij publiceren nieuwsartikelen via onze website. Als jij onderdeel bent van een nieuwsartikel kunnen wij jouw gegevens gebruiken. Dit doen wij alleen als je daar toestemming hebt gegeven. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken, dan halen we het artikel van onze website.

Contact

Via ons contactformulier kun je ons vragen stellen en aanvragen doen. Ook kun je ons bellen en/of een e-mail sturen. Wij gebruiken jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van het bericht. Deze hebben wij nodig om jouw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie tot het contactverzoek is afgehandeld of indien er een klantrelatie uit het contactverzoek voortkomt, zo lang als de klantrelatie voortduurt.

Solliciteren

Je kunt bij ons solliciteren. Als je bij ons solliciteert verzamelen wij jouw naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, foto, adres, werkniveau, werk- en opleidingservaring, motivatie, cv, beschikbaarheid, referenties en eventueel door jezelf bijgevoegde bijlagen en informatie. Deze sollicitatiegegevens verwerken wij ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst en – als je bij ons komt werken – om jouw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren.
 
Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.
 
De persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal zes (6) weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze persoonsgegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Indien je daar toestemming voor geeft kunnen wij jouw sollicitatiegegevens tot maximaal
één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken. Wij halen jouw persoonsgegevens dan uit ons systeem.

 
Indien je bij ons komt werken, bewaren wij je sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Na twee jaar dienstverband zullen wij de sollicitatiegegevens uit het personeelsdossier verwijderen.

Smart accu’s

Wij maken gebruik van smart accu’s/slimme accu’s in onze fietsen. Door simpelweg de ingebruikname van een elektrische fiets door jou, ontvangen wij gegevens over dit gebruik. De slimme accu’s maken namelijk elke 12 uur contact met de GoCab/Van Raam Cloud. In onderstaande tabel staat een overzicht van de gegevens die wij ontvangen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken:

Gegevens

Accugegevens en accudiagnose, namelijk:

 • Huidige resterende capaciteit

 • Maximale capaciteit

 • Health (hoeveelheid energie in % die de accu kan opslaan)

 • Laadcycli

 • Laatste datum contact met de Van Raam Cloud

 • Serienummer

 • Accutype

 • Informatie over de verschillen qua temperatuur tussen de sensoren

 • Cell spanningen

 • Informatie over het verschil in spanning tussen de cellen

 • Errormeldingen (loggings) vanuit het Battery Management System (BMS)

 • Productiedatum

 • Startdatum garantie

Temperatuur van de accu

Framenummer (hierdoor is een koppeling te maken met het fiets type, motor type en de kleur)

Fietsgedrag, namelijk:

 • Fietssnelheid

 • Fietsafstanden

 • Fietshoeveelheid

Doelen en grondslag

Wij gebruiken de gegevens met de volgende doelen:

 • Het kunnen controleren of de slimme accu nog volledig functioneert.

 • Waar nodig advies te kunnen geven inzake benodigd onderhoud/reparaties.

 • Het mogelijk maken van de diverse functionaliteiten van de eindgebruikers en dealer apps en tools.

 • Het ontzorgen van onze dealers op het gebied van accu- en fietsonderhoud.

 • Het inzage krijgen in het gebruik en functioneren van de slimme accu’s om die verder te kunnen verbeteren. 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens voor de hiervoor genoemde doelen te gebruiken. Hierbij hebben wij ons belang, het belang van de dealer, en jouw belang afgewogen tegen jouw belang van het recht op privacy.  De doelen zijn onderdeel van onze normale bedrijfsvoering en vormen een belang. Wij nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen. De gegevens worden verwerkt in de Van Raam Cloud, een lokale beveiligde cloudopslag in eigen beheer. Ook worden de gegevens alleen gedeeld met de dealers voor zover het noodzakelijk is voor die dealer om die gegevens in te zien, door de dealer toegang te geven tot enkel die gegevens die voor hem belangrijk zijn, via de dealer app/tool en/of webportal tot de Van Raam Cloud.

Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen. We zullen het gebruik van jouw gegevens dan heroverwegen.

Bewaartermijn

Levensduur van de fiets (circa 12 jaar).

Gegevens

Locatiegegevens

Doelen en grondslag

Wij gebruiken jouw locatiegegevens met de volgende doelen:

 • Voor het gebruik van ‘find my bike’.

 • Het traceren van de fiets door de eindgebruiker, als een fiets op verzoek van de eindgebruiker door de dealer als gestolen is aangemerkt.

 • Het bijhouden van gereden routes, zodat we jou beter van dienst kunnen zijn, zoals het inzetten van extra dealers in gebieden waar veel gefietst wordt.

Wij verwerken de locatiegegevens alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven via de e-bike app. Je kunt je toestemming altijd intrekken via de e-bike app of door contact met ons op te nemen.

Bewaartermijn

Zo lang het account van de eindgebruiker bestaat, of korter wanneer de toestemming eerder wordt ingetrokken.

E-bike app

Wij bieden een e-bike app voor eindgebruikers. Door het aanmaken van een Van Raam account kan je gebruik maken van de e-bike app. In de e-bike app kun je je slimme accu registreren. De gegevens van de slimme accu worden dan gekoppeld aan jouw gegevens die wij verzamelen met de e-bike app voor eindgebruikers. Dit doen wij om je te ontzorgen op het gebied van accu- en fietsonderhoud. Daarnaast biedt Van Raam diverse functionaliteiten met de e-bike app voor eindgebruikers. In onderstaande tabel staat een overzicht van de gegevens die wij ontvangen en waarvoor we deze gebruiken:
 

Gegevens

Accountgegevens, namelijk:

 • E-mail

 • Wachtwoord

Persoonsgegevens, namelijk:

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Taal

 • Woonplaats

 • SOS-nummer

 • Profielfoto

 • Noodnummer

 • Naam

 • Adres

 • Woonplaats

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Taal

 • Woonplaats

 • SOS-nummer

 • Profielfoto

 • Noodnummer

Doelen en grondslag

Wij gebruiken de gegevens met de volgende doelen:

 • Het mogelijk maken van de diverse functionaliteiten van de e-bike app.

 • Het bieden van een verlengde garantieperiode met één jaar.

 • In uitzonderlijke gevallen, jou kunnen helpen bij complicaties, indien je hiervoor rechtstreeks contact met ons zoekt.

Wij verwerken de gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit (ter levering van de diensten die worden geboden via de e-bike app).

Bewaartermijn

Zolang het account van de eindgebruiker bestaat, daarna worden deze gegevens verwijderd.

Gegevens

Fietsroutes

Account gebonden fietsgedrag en statistieken hieromtrent, namelijk:

 • Fietssnelheid

 • Fietsafstanden

 • Fietshoeveelheid

 • Welke standen, laatste activiteiten (aantal km en duur)

 • Vergelijkingen over verschillende periodes

 • Fietssnelheid

 • Fietsafstanden

 • Fietshoeveelheid

 • Welke standen, laatste activiteiten (aantal km en duur)

 • Vergelijkingen over verschillende periodes

Technische gegevens via de e-bike app, namelijk:

 • GPS

 • Device manufacturer

 • Model platform (OS),

 • Device nummer

 • Taal

 • Filterinformatie (datum/periode, specifieke fiets of alle fietsen)

Fietsrecepten
(een fietsrecept is een bepaalde configuratie van de fiets waarop de slimme accu zit. Elke fiets heeft 4 standaardrecepten en daarnaast kunnen wij of een dealer een specifiek recept voor jou maken. De recepten kunnen door de dealer en/of jou via de e-bike app op de accu worden geladen)

Onderhoudshistorie, namelijk:

 • Dealer

 • Reparatiedatum

 • Registratiedatum

 • Totaal afgelegde afstand

 • Reden van onderhoud

 • Opmerkingen

 • Fouttellers (bijhouden van complicaties)

 • Totaal gereden afstand per onderhoudsbeurt

Dealerlocator
(dichtstbijzijnde dealer)

Bewaartermijn

Zolang het account van de eindgebruiker bestaat, daarna worden deze gegevens geanonimiseerd.
 
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens te anonimiseren in plaats van te verwijderen. Wij anonimiseren de gegevens vanwege de noodzaak van het in kaart brengen van het functioneren van de slimme accu’s en elektrische fietsen over langere perioden.  Om die reden wensen wij dan ook de gegevens te anonimiseren, in plaats van te verwijderen.  Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen. We zullen het anonimiseren van jouw gegevens dan heroverwegen.

Gegevens

Advies notificaties

Doelen en grondslag

Wij gebruiken de gegevens met het volgende doel:

 • Het versturen van advies notificaties. In een advies notificatie lees je advies over het gebruik, onderhoud en servicebeurten. Bijvoorbeeld advies om de accu op te laden, of vanwege temperatuur op een andere locatie te leggen en/of het laten doen van een onderhoudsbeurt.

Je kunt zelf instellen of je notificaties wil ontvangen. Wij sturen je alleen advies notificaties als je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je toestemming altijd intrekken via de e-bike app of door contact met ons op te nemen.

Bewaartermijn

Zolang het account van de eindgebruiker bestaat, of eerder indien de toestemming wordt ingetrokken.

Dealer app, dealer webportal en dealertool

Dealers kunnen gebruik maken van een specifiek voor hen ingerichte dealer app, dealer webportal en dealertool. De gegevens uit de slimme accu’s, de e-bike app en het eindgebruikers webportal worden door ons gekoppeld aan de informatie die door de dealers wordt ingevuld in de dealer app, de dealertool en het dealer webportal. In onderstaande tabel staat een overzicht van de gegevens die wij van de dealer ontvangen en waarvoor we deze gegevens gebruiken:

Gegevens

Accunummer en fietsinformatie (accunummer en fietsinformatie van de door de dealer ingekochte slimme accu’s/fietsen)

Onderhoudshistorie, namelijk:

 • Dealer

 • Reparatiedatum

 • Registratiedatum

 • Totaal afgelegde afstand

 • Reden van onderhoud

 • Opmerkingen

Doelen en grondslag

Wij gebruiken de gegevens met de volgende doelen:

 • Het geven van advies over de accu door ons aan de dealer en het op verzoek van de dealer ondersteunen bij problemen (remote diagnose).

 • Het ontzorgen van de dealer op het gebied van accu- en fietsonderhoud, en het geven van notificaties inzake benodigd onderhoud van de slimme accu’s.

 • Het blokkeren van een accu van een als gestolen gemarkeerde fiets, en als gevolg hiervan eens per vijf minuten opvragen van de locatiepositie van de accu ten behoeve van het traceren van de fiets door de eindgebruiker.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens voor de hiervoor genoemde doelen te gebruiken. Hierbij hebben wij ons belang, het belang van de dealer, en jouw belang afgewogen tegen jouw belang van het recht op privacy.  De doelen zijn onderdeel van onze normale bedrijfsvoering en vormen een belang. Wij nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen. De gegevens worden verwerkt in de Van Raam Cloud, een lokale beveiligde cloud opslag in eigen beheer. Ook worden de gegevens alleen gedeeld met de dealers voor zover het noodzakelijk is voor die dealer om die gegevens in te zien, door de dealer toegang te geven tot enkel die gegevens die voor hem belangrijk zijn, via de dealer app/tool en/of webportal tot de Van Raam Cloud.
Mocht je bewaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen. We zullen het gebruik van jouw gegevens dan heroverwegen.

Bewaartermijn

Zolang het account van de eindgebruiker bestaat, daarna worden deze gegevens verwijderd.

Gegevens

Of een fiets als gestolen is gemarkeerd

Bewaartermijn

Zolang het account van de eindgebruiker bestaat, daarna worden deze gegevens geanonimiseerd.
 
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens te anonimiseren in plaats van te verwijderen. Wij anonimiseren de gegevens vanwege de noodzaak van het in kaart brengen van het functioneren van de slimme accu’s en elektrische fietsen over langere perioden.  Om die reden wensen wij dan ook de gegevens te anonimiseren, in plaats van te verwijderen.  Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen. We zullen het anonimiseren van jouw gegevens dan heroverwegen.

Gegevens

Bedrijfsinformatie en contactgegevens (dit betreft de bedrijfsinformatie44 en contactgegevens van de dealers)

Doelen en grondslag

Wij verwerken de gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de dealer met ons sluit (ter levering van de diensten die worden geboden aan dealers via de dealer app, dealer webportal en dealertool).

Bewaartermijn

Zolang als de dealers een relatie met ons hebben en tot minimaal zeven jaar daarna (i.v.m. fiscale wettelijke bewaarplichten).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:
 

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;

 • je hier toestemming voor geeft;

 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 
De volgende soorten derde partijen verwerken jouw persoonsgegevens:
 

 • Onze hostingpartij

 • Onze IT-dienstverleners

 • De Strava app

 • Onze dealers

 
Je kunt er zelf voor kiezen om jouw Van Raam account aan Strava te koppelen (door op ‘exporteren’ te klikken), zodat jouw locatiegegevens worden gedeeld. Wij delen jouw locatiegegevens eenmalig en alleen als je daar toestemming voor geeft. Let op! De services worden uitgevoerd vanuit de Verenigde Staten. Strava is niet
Privacy Shield gecertificeerd en de privacywetgeving van de Verenigde Staten is mogelijk minder beschermend.

Wij delen gegevens die wij hebben verzameld via de slimme accu’s met onze dealers door de gegevens beschikbaar te stellen via de dealer app, het dealer webportal en de dealertool. We hebben afspraken gemaakt met de dealers over de omgang met jouw gegevens in een data-uitwisselovereenkomst. In onderstaande tabel staat een overzicht van de gegevens die wij delen met onze dealers:

Gegevens

Accugegevens en accudiagnose, namelijk:

 • Huidige resterende capaciteit

 • Maximale capaciteit

 • Health (hoeveelheid energie in % die de accu kan opslaan)

 • Laadcycli

 • Laatste datum contact met de Van Raam Cloud

 • Serienummer

 • Accutype

 • Informatie over de verschillen qua temperatuur tussen de sensoren

 • Cell spanningen

 • Informatie over het verschil in spanning tussen de cellen

 • Errormeldingen (loggings) vanuit het Battery Management System (BMS)

 • Productiedatum en startdatum garantie

Temperatuur van de accu

Onderhoudshistorie, namelijk:

 • Dealer

 • Reparatiedatum

 • Registratiedatum

 • Totaal afgelegde afstand

 • Reden van onderhoud

 • Opmerkingen

Advies notificaties

Of een fiets als gestolen is gemarkeerd

Doelen en grondslag

Wij delen de gegevens met dealers met de volgende doelen:

 • Het ondersteunen van de dealers bij het onderhouden en repareren van slimme accu’s en het hierdoor kunnen bieden van service aan eindgebruikers.

 • Het bieden van een inzagemogelijkheid in de onderhoudshistorie van de slimme accu’s en het bijhouden hiervan.

 • Het mogelijk maken om, op verzoek van de eindgebruiker, een fiets/accu te markeren als gestolen of deze markering weer op te heffen.

 • Het mogelijk maken om fietsrecepten op de fiets te laden of te wisselen.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de gegevens voor de hiervoor genoemde doelen te delen met onze dealers. Hierbij hebben wij ons belang, het belang van de dealer, en jouw belang afgewogen tegen jouw belang van het recht op privacy. De doelen zijn onderdeel van onze normale bedrijfsvoering en vormen een belang. Wij nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen. De gegevens worden verwerkt in de Van Raam Cloud, een lokale beveiligde cloudopslag in eigen beheer. Ook worden de gegevens alleen gedeeld met de dealers voor zover het noodzakelijk is voor die dealer om die gegevens in te zien, door de dealer toegang te geven tot enkel die gegevens die voor hem belangrijk zijn, via de dealer app/tool en/of webportal tot de Van Raam Cloud. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van jouw gegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen. We zullen het gebruik van jouw gegevens dan heroverwegen.

Gegevens

Onderhoudshistorie, namelijk:

 • Dealer

 • Reparatiedatum

 • Registratiedatum

 • Totaal afgelegde afstand

 • Reden van onderhoud

 • Opmerkingen

Doelen en grondslag

Wij delen de onderhoudshistorie met de dealer waarbij de slimme accu/fiets is afgenomen op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie doelen en grondslag in deze tabel). Wij kunnen de onderhoudshistorie delen met alle dealers waarmee Van Raam samenwerkt, je bij hen langs kan komen voor service of dealers deze informatie kunnen gebruiken voor het verbeteren van hun onderhouds- en servicebeurten. Dit doen wij alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je toestemming altijd intrekken via de e-bike app of door of contact met ons op te nemen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
 
Op onze website worden de volgende typen cookies gebruikt: 
 

 • Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door jouw opgegeven voorkeuren op te slaan. Een voorbeeld hiervan is het beheren van functies als lettertypen.
 

 • Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe je onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang jouw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruiken wij vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.
 
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

CookieSoortEntiteitDoelTypeBewaartermijn
Google Tag ManagerFunctioneelGoogle LLC, Verenigde Staten Privacy Shield Privacyverklaring*Beheert tags op de website zodat deze correct geïndiceerd worden.Https-cookieSessie
Google AnalyticsAnalytischGoogle LLC, Verenigde Staten Privacy Shield Privacyverklaring**Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die we verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarbij is het laatste deel van het IP-adres gemaskeerd. Google is Privacy Shield gecertificeerd. Dit betekent dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet is toegestaan gegevens te delen en de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op.Https-cookieMaximaal 2 jaar
HotjarAnalytischHotjar, Malta PrivacyverklaringWij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruikenHttp-cookie1 jaar
PingdomFunctioneelPingdom AB.Om te zien of, wanneer en hoelang de website live staat of down gaat.HTML, http-code1 maand
PinterestPinterest, Verenigde Staten Privacy Shield***Om traffic te bekijken die naar en van Pinterest komt.Http-code
swiping

*Google Tag Manager Privacy Shield

**Google Analytics Privacy Shield

***Pinterest Privacy Shield

Cookies in- en uitschakelen

Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
 

Social media buttons

Wij maken op onze website gebruik van social media buttons. Hierdoor kun je, door hierop te klikken, worden doorgeleid naar de betreffende social medianetwerken. Websitebezoekers krijgen hierdoor de optie om content te delen binnen het eigen netwerk. Social media buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Hier hebben wij geen invloed op en hiervoor hoeft ook geen toestemming te worden gevraagd. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken:
 

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram of YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
 

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.

 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Van Raam GoCab B.V.
Guldenweg 23, 7051 HT, Varsseveld, NL
E-mailadres: info@gocabbike.com
Telefoonnummer: +31( 0)315-25 73 74
KvK-nummer: 77745566